miercuri, 11 mai 2011

Convertirea lui Saul


Saul era o persoană care dorea uciderea apostolilor. El trimitea scrisori la sinagogile din Damasc în care le spunea să trimită legaţi la Ierusalim pe apostoli.
          În drum spre Damasc a strălucit o lumină care. A auzit o voce care spunea: “Saule, Saule, pentru ce mă prigoneşti”. Acesta întreabă cine este. Vocea îi răspunde că este Isus.
          La auzul acestui lucru Saul începe să tremure de frică. Isus îi spune să se scoale şi să se ducă în cetate. Saul sa sculat însă nu mai putea vedea.
          Isus îl trimite pe Anania să pună mâinile pe Saul pentru ca acesta să-şi capete vederea. Anania se întreabă la început ce vrea Isus a face cu Saul. Isus îi răspunde că acesta este trimisul său în faţa împăraţilor şi fiilor lui Israel.
          Anania a plecat şi ajuns la casa lui Saul s-a dus la el şi a pus mâinile pe capul lui. În acel moment Saul şi-a reprimit vederea.
          De îndată ce s-a însănătoşit Saul a început să propovăduiască. Toţi care îl vedeau se întrebau dacă nu este el Saul cel care prigonea pe apostoli.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu