miercuri, 25 mai 2011

Sonete (I)

Frumoaselor făpturi le vrem vlăstare, iar frumuseţii-un spor de dăinuire şi-n acest chip, plăpând urmaş transpare purtându-i umbra florii-n vestejire. Dar tu ce-n ochii tăi îţi afli rug, hrănindu-l cu-a ta flacără, din greu, duci foame unde-a fost cândva belşug, însuţi vrăjmaş al dulcelui tău eu. Tu, care eşti podoaba blândă-a firii şi-al primăverii crainic de nădejde ţi-ngropi în muguri florile iubirii şi eşti călcâiul care risipeşte.
 i milă: ce-i al lumii nu prăda cu gura gropii şi cu gura ta...
De patruzeci de ierni când să te-apropii
şi şanţuri s-or săpa în fruntea-ţi blândă
semeţul strai ce azi ne umple ochii
va fi o buruiană tremurăndă...
„ Unde ţi-e harul, dacă îşi vor spune,
unde-i comoara zilelor de vlagă?"
să nu răspunzi că-n ochi. Deşertăciune
va fi cuvântul tău şi-or să-nţeleagă,
slăvindu-ţi frumuseţea, dar în clipa
când vei rosti: „ Copilul meu se cade
s-adune şi prisosul şi risipa,
urcând, el va iertape-acel ce scade..."
ceasta să te înnoieşti, se cheamă,
cu sânge cald, când moartea-ţi cere vamă..
SONETE I
Privindu-te-n oglindă spune-i celui ce te repetă, că e timpu-acuma alt chip s-aducă-n lume, de nu, jelui norocul dus şi-i laşi săracă muma. Unde-i frumoasa stea neprihănită ce nu s-ar vrea de plugul tău arată f Şi cine în mormânt stă să se-nchidă, stagnând-o, a viitorimii gloată? Oglinda mamei eşti şi ea, prin tine, Aprilul strălucirii-ar vrea să-ntoarcă şi tu al vârstei geam vreai să-nlumine în ciuda toamnei, tinereţea parcă...
( e nu-ţi sădeşti tiparul, în tăcere j mori, şi icoana ta cu tine piere...
Acele ore care cu nesaţii
au făurit privirea-ţi nepereche,
vor fi tiranii propriei creaţii
şi-o vor sluţi ca pe o mască veche.
Că timpul mişcător târăşte vara
şi în hidoasa iarnă va s-o-ndrume,
seve-nfrânează cu, de gheaţă, gheara
şi-i frumuseţea ninsă, gol e-n lume.
Din distilarea verii ne rămâne,
fluid captiv între pereţi de sticlă,
al frumuseţii duh, ajuns fărâme
şi-apoi şi el prelins în marea frică.
ar florile ce iernii-i înfrâng casna
doar chipu-şi pierd. Rămăne-le mireasma.
De ce cu dulce risipire cheltui doar pentru tine-a frumuseţii rază"? Nu face daruri Firea; din buchetu-i, ea împrumută celor ce-o urmează. Atunci, zgârcit frumos, de ce-mi insultă privirea-ţi blândă bunele-mi strădanii? O, cămătare păgubos, prea multă avere-aduni când prea puţini ţi-s anii! Făcând negoţ numai cu tine însuţi îţi vei trăda, lăuntric-dulce eul iar moartea când va fi s-auză plânsu-ţi ce vei lăsa în urmă? Gândul, greul,
ă, nemuncită, frumuseţea moare fără să-ţi fi ajuns moştenitoare.
A iernii mână n-o lăsa să strice,
nedistilat, al verii tale chip
pân' să te-ajungâ gheara neferice,
ţi-adună dulcele-aromat în şip
că-i bucuros cel care se întrece
să-ntoarcă, platnic, tot ce-a dobândit,
astfel din eul tău s-or naşte zece.
Fii cel ce creşte pururi înzecit,
mai fericit de zece ori şi poate
zece de-ai tăi refac de zece ori
făptura ta şi-aşa, cu moartea-n spate
în urmă laşi mereu moştenitori.
ufi nebun să i te dărui iernii lâsându-i, să te moştenească, viermii..
lată: când soarele, izvor de graţii
capu-arzător şi-nalţă, tot ce-i viaţă
noua ivire-i laudă, în spaţii
slujindu-i tainic, liniştea măreaţă.
Urcat peste cereşti coline, pare
tot tânăr într-a bărbăţiei cruce
şi-l însoţesc în drumul său spre zare
priviri ce vor muri iar el străluce
şi-ajuns în crug de zi, când ziua zboară
caru-ostenit şi-l poartă, abătut,
iar ochii-n care s-a răsfrânt coboară
şi-l uită, rătăcind pe-un drum pierdut.
stfel şi tu, când s-a lăsa târziul, mori neprivit de nu-ţi urmează fiul.
8
De ce-asculţi muzicile cu mâhnire? (Nu bat război plăcerile-ntre ele), de ce iubeşti ce ţi-i străin defere sau ţi-s mai drage, patimile grele? Şi armonii ce-ţi par supărătoare, nuntite într-adins sunt numai semnul ce blând te ceartă-n clipe solitare că nu încerci să le deprinzi desemnul. O strună-soţ şi-o strună-soaţă, iată cum se-nţeleg şi fără grai şi-s parcă bărbat, copil ori mamă îngrijată şi-un singur cântec să înalţe-ncearcă:
orbe-ntreite încercând s-anime:
„Eşti singur? De eşti singur nu eşti nime'..."
SONETE I
9
Ţi-e teamă ochi de văduvă să laşi
tu, cel care-n singurătate plânge?
O, de-ai să mori cumva fără urmaşi
ca o muiere, lumea te va plânge;
ea văduvită fi-va lăcrimând
că n-ai lăsat tipar în umbra zilei
şi nu poate, ca văduvă de rând
să-şi afle soţu-n ochii, ai copilei.
Vezi, tot ce-n viaţă irosiri ne par,
cu chip schimbat în lume-şi află zborul,
ascuns se stinge-al frumuseţii har
şi îl destramă chiar tăinuitorul.
u-i dragoste în inima ce-ncearcă săgeţile spre sine să le-ntoarcă.
10
De dragoste ruşine-i să n-asculţi
o, tu ce-i eşti nesăbuinţei fiu,
ştiu, dacă vreai, poţi fi iubit de mulţi,
dar şi că nimeni nu ţi-e drag, mai ştiu.
Muncit de ură, inima-ţi încarci
cu patimă-potrivă-ţi şi ai vrea
al casei bun acoperiş să-l spargi
în loc să-ţi zidăreşti conac în ea.
Gândul ţi-l schimbă, ca şi eu să-l schimb,
urii preferă-i al iubirii har,
fii precum eşti, iluminat de nimb,
baremi de tine-ndură-te măcar...
It eu să-ţi faci, iubindu-mă pe mine şi frumuseţi te-or locui, depline.
10
11
SONETE I
11
Te-nalţi cu cât te-a cucerit declinul
într-unui din ai tăi, de tine rupt
şi tânărului sânge-i tăinui plinul
spre a-l purta, de tinereţe supt.
Gând înţelept: lumină şi sporire,
fără de tine nebunie-i tot,
de toţi te-ar crede, lumea-n năruire
în ani şaizeci s-ar cheltui, socot.
Dispară cei cu suflete de ceaţă
pociţi şi răi, soi sterp şi fără har,
dar tu, cu dar îmbelşugat, învaţă
că-i vremea darul să rodească dar!
ecete-a firii, tipăreşte-ţi semnul, tiparul nu-l zdrobi: iată-mi îndemnul!
12
Când văd cum timpul curge pe cadrane
şi ziua se afundă-n noaptea crudă,
când văd pălirea florii diafane
şi viţa albâ-n negrul păr crescută;
când arborii sunt sterpi, cu foi bătrâne,
ei, baldachin al turmelor, în vară
şi verdele-nchingat în snopi rămâne
pe năsălie dus pe roţi de cară;
atunci la frumuseţea ta-mi duc gândul,
tu, care-o porţi prin vânt şi irosire
dulceţi şi farmec - timpul li-i mormântul
alte minuni vin lumile să mire.
u-i pavăză când timpu-şi sună coasa, doar dacă puii-ţi luminează casa...
13
De-aifi al tău, iubite! Tu, ce eşti tot mai puţin al vieţii şi e timpul acest sfârşit de-acum să-l pregăteşti rodind din tine-alt chip să-ţi fie schimbul. Atunci, fără de margini frumuseţi, robite ţie, n-ar fi mărginite, când iarăşi sub lumini ai să-ţi răsfeţi, într-un trup nou, icoanele-amurgite. Dar cine şi-ar lăsa, părăginit, conacul ce-ar putea cu bărbăţie să-l 'nalţe-n calea vântului stârnit ca morţii împotrivă să îi fie?
isipa! Ai avut părinte-odată;
lasă-ţi un fiu, la rândul tău fii tată!
14
Eu nu culeg din stele-nţelepciune şi totuşi sunt un fel de astrolog dar nu prezic nici rele şi nici bune pricepere de Chronos nu-mi arog. Nu ghicesc soarta-n clipa care trece, n-arăt cu degetul de-s ploi ori vânt, nu ştiu nici regilor cum le mai merge, deşi cunosc al astrelor cuvânt. Din ochii tăi ştiinţa-mi trag, înaltă, ca-n stele fixe-n ei citesc minuni: "Frumos şi Adevăr vor fi de-olaltă dacă-ai să uiţi doar ţie să-ţi aduni!"
i-ţi zic, când ziua morţii o să-ţi vie,  şi Adevăr n-or să mai fie...
12
13
SONETE I
15
Când ştiu că tot ce-n juru-ne viiază
este desăvârşit numai o clipă,
că tot ce-n scena vieţii se aşază
e-nrăurit de-a stelelor risipă;
când oamenii, puiţi ca iarba-n lume,
îi văd slujiţi şi stinşi de-o stea avară
ce-i micşorează când ajung pe culme,
zvărlindu-i din memorie afară;
văzând în toate-un nestatornic tremur,
vederii mele umbra ta-mi ajungă,
mereu întinerind sub crug de vremuri
ce-ar vrea să schimbe ziua-n noapte lungă...
fu timpul ce te fură duc război şi tot ce fură eu (i-ntorc 'napoi...
16
De ce nu porţi cu mai subtile arme război cu timpul şi de ce-ţi alegi, când el se pregăteşte să te sfarme, sârmanu-mi stih cu versuri neîntregi? Acum, în miez de ore cristaline, livezi-fecioare fără de răsad flori ar purta ce-ţi seamănă mai bine
decât icoana cu contur sculptat.
Viaţa astfel picta-va iarăşi viaţa;
nici timpul, nici penelul-ucenic
lumina ce lăuntric te răsfaţă
n-o ar ivi mai bine cu nimic...
| e dăruieşti ? Rămâi, şi-aşa, îmi pare, Trăieşti pictat cu dulce-ndemânare...
17
Cine-mi va crede versu-n care-nchid
tot harul ce te binecuvântează,
deşi el e mai mult mormânt boltit
ce nici pe jumătate te păstreză?
Ochii de-arfi să ţi-i descriu şi-n vers
să trec întregul tău izvor de graţii
că mint mi se va spune, n-au premers
nicicând pe-un chip, culorile din spaţii.
Şi astfel sfoiegitele-mi hârtii
vor fi batjocorite şi-mi vor spune
că tot ce eşti, eşti doar ce zugrăvi
poetu-n versul cu scorneli nebune.
 e-arfi un prunc de-al tău, atunci în el şi-n versul meu ai să trăieşti la fel.
18
Cu-o zi a verii poate să te semui ?
Tu eşti mai plin de farmec şi mai blând!
Un vânt doboară creanga şi blestemu-i
că frunza verii moare prea curând.
Ades e ochiul cerului fierbinte
şi aur îl precede-ntunecat,
precum frumosul din frumos deschide
sub cerul simplei firi, netulburat.
Dar vara ta eternă nu păleşte
şi n-ai să pierzi ce astăzi stăpâneşti
în umbra morţii n-ai să plimbi căleşte
când într-un vers etern ţi-e dat să creşti, ăt oamenii privesc şi cât respiră trăieşti şi tu în cântu-nchis în liră.
14
15
SONETE I
19
Toceşte gheara Leului, o, timpe,
pământul lasă-l puii să-şi înghită
şi smulge-i Tigrului tăiosul ghimpe
şi Phoenix ardă-n sânge tăvălită!
Faci ore dulci şi triste pe când luneci,
faci, timpule, tot ce pofteşti; suprimă
ori veştejeşte lumea, poţi s-o-ntuneci,
dar te opresc să-ncerci cumplita crimă:
cu multe ore nu-i cresta sprânceana
fiinţei dragi, n-o scrie cu peniţa
şi lasă-i liniştea şi neprihana,
tipar de frumuseţe lasă-i viaţa!
au fă-i ce vreai, bătrâne strâmb, în vers ea va întineri cu chip neşters...
20
Chip de femeie firea ţi-a sculptat,
stăpân-stăpânâ; sângele-n smerenii
ca de femeie-i însă ne-nvăţat
cu nestatornicii şi şiretenii.
Ai ochii ei, dar nu-s vicleni şi-şi lasă
pe ce contemplă străluciri din vremi,
bărbatul eşti, ce scoţi femei din casă
şi ochii, ai bărbaţilor, îi chemi.
Ursit femeie, firea cea adâncă
te-a ţinut drag dăndu-ţi tipare fine,
m-a păgubit de tine dăndu-ţi încă
un nu-ştiu-ce netrebnic pentru mine...
e te-a ales femeii să-i dai trupul, a mea să fie mierea şi-al ei stupul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu