marți, 2 august 2011

Suport curs Fiscalitate


Denumirea de “fisc” provine din limba latina , unde “fiscus” insemna cos sau paner.
Termenul de fiscalitate este definit de La Rousse ca un sistem de percepere a impozitelor , ansamblul de legi care se refera la acesta si mijloacele care conduc la el.Sistemul fiscal reprezinta un ansamblu de cerinte si principii referitoare la dimensionarea asezarea si perceperea impozitelor precum si la obiectivele social-economice urmarite de politica fiscala. Sistemul fiscal cuprinde trei componente independente:
1.Legislatia fiscala care reglementeaza si instituie impozite si taxe considerate componente de baza ale veniturilor statului si care consfintesc dreptul de creanta al statului asupra contribuabilului
2.Mecanismul fiscal cuprinde totalitatea procedeelor tehnice si metodelor prin care se realizeaza actiunea de urmarire si percepere a impozitelor si taxelor
3.Aparatele fiscale cuprind organele specializate care pun in miscare mecanismul fiscal in scopul realizarii obiectivului final , adica urmarirea si perceperea veniturilor bugetare
Impozitele reprezinta forma de prelevare a unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice la dispozitia statului in vederea acoperii cheltuielilor sale. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie din partea statului .
Este necesar ca reglementarile fiscale sa fie cunoscute si respectate atat de organele fiscale cat si de platitor .In legea prin care se instituie un impozit se precizeaza persoanele in sarcina carora cade plata impozitului materia supusa impunerii , marirea relativa a impozitelor , termenele de plata , sanctiunile ce se aplica persoanelor fizice sau juridice care nu-si onoreaza obligatiile fiscale
Taxele reprezinta platile efectuate de persoanele fizice sau juridice pentru serviciile efectuate de institutiile publice .
                Elementele comune specifice veniturilor bugetare sunt:
                a)denumirea veniturilor bugetare
                b)subiectul sau platitorul este reprezentat de persoana fizica sau juridica obligata prin lege la plata unei taxe sau unui impozit
                c)destinatarul impozitului este persoana fizica sau juridica ce suporta efectiv impozitul
                d)obiectul impunerii il reprezinta materia supusa adica elementul concret care sta la baza calcului impozitului.
                e)sursa impozitului sau baza de calcul arata din ce anume se plateste impozitul si reprezinta elementul pe care se fundamenteaza calculul venitului bugetar
                f)unitatea de impunere reprezinta unitatea de masura utilizata pentru exprimarea dimensiunilor obiectului impozabil
                g)cota impozitului reprezinta impozitul aferent unei unitati de impunere .Impozitul poate fi stabilit intr-o suma fixa sau in cote procentuale
                h)asieta reprezinta totalitatea masurilor care se iau de organele fiscale in legatura cu fiecare subiect impozabil pentru identificarea obiectului impozabil si determinarea impozitului datorat
                i)incasarea reprezinta realizarea efectiva a acestuia .Metode de incasare a veniturilor bugetare
1.       metoda platii directe – utilizate pentru veniturile provenite de la persoane juridice
2.       metoda retinerii si varsarii – folosita in cazul veniturilor impozabile realizate de persoane fizice
3.       metoda aplicarii de timbre fiscale
j)termenul de plata adica data pana la care impozitul trebuie achitat statului .Neachitarea
impozitului pana la data stabilita atrage dupa sine obligatia contribuabilului la plata majorarilor de intarziere
                k)inlesnirile,drepturile si obligatiile debitorilor .Inlesnirile prevazute de lege sunt stabilite sub forma de reduceri sau scutiri si au in vedere anumite situatii de exceptie in functie de politica fiscala sau sociala .Debitorii au dreptul sa ceara si sa li se admita aplicarea corecta a normelor legale sau acordarea inlesnirilor legale.Pentru platile efectuate in plus sau fara o baza legala au dreptul sa accepte compensatiile cu obligatiile viitoare sau sa ceara restituirea lor
                l)raspunderea platitorului reprezinta aplicarea formelor raspunderii juridice in cazul abaterilor, sanctiunile pravazute sunt majorarile de intarziere si amenzile .Platitorii sunt obligati sa puna la dispozitia organelor financiare toate informatiile cerute in vederea evaluarii corecte a bazei de calcul , declararea obiectului si materiei impozabile, plata in cuantumul si la termenele prevazute.
Pe langa obiectivul principal al activitatii fiscale, acela de a constituii resursele banesti necesare activitatii puterii de stat centrale si locale, din legile de impozite si taxe se pot desprinde si alte obiective, care pot fii grupate astfel:
a) incurajarea anumitor activitati necesare pe plan social printr-un regim fiscal mai atragator si descurajarea activitatilor daunatoare climatului social sau starii de sanatate, educatie etc.
Impozitele , taxele si alte venituri ale statului impreuna cu resuresele si normativele de cheltuieli pentru institutiile publice se aproba prin lege. Minsterul Finantelor avand ca atributie principala asigurarea echilibrului bugetar si aplicarea politicii financiare.
b) protectia sociala a unor categorii defavorizate ale populatiei prin scutiri de impozite:
1.     scutiri de impozitul pe salarii privind:
Ø       sumele primite de salariati pentru munca prestata in perioada preavizului de concediere.
Ø       ajutoarele ce se acorda din fondul de asigurare sociala si asistenta sociala, in conditiile legii.
Ø       pensiile de orice fel.
Ø       sumele cuvenite urmasilor eroilor martiri ai revolutiei si altor categorii incadrate in Legea nr. 42/1990
2.    scutiri la impozitul agricol pentru:
Ø       invalizi si vaduve de razboi
3.       reduceri de 50 % a impozitului agricol pentru:
Ø       persoane handicapate asimilabile cu gradele I si II de invaliditate.
Ø       persoane fizice in varsta de peste 65 de ani, care isi lucreaza singure pamantul.
4.  scutirea de taxe asupra mijloacelor de transport a autoturismelor, motocicletelor si tricicletelor si tricicluri cu motor care apartin invalizilor si sunt adaptate invaliditatii acestora.
5.  reducerea cu 50 % a taxelor pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale si monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie de catre elevi , studenti si militari in termen.

FUNCTIILE SI ROLUL FISCALITATII

a) In cadrul finantelor publice, fiscalitatea contribuie la constituirea fondurilor publice de resurse banesti.
La formarea acestor fonduri isi aduc contributia:
Ø       regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat
Ø       societatile comerciale cu capital privat sau mixt
Ø       organizatiile cooperatiste si asociatiile cu scop lucrativ
Ø       institutiile publice si populatia
Ø       persoanele juridice si fizice  rezidente in strainatate
Activitatea de constituire a resurselor financiare imbraca diferite forme intre care citam:
Ø       Impozite care reprezinta contributii obligatorii fara un echivalent direct si imediat pentru platitori.
Ø       Taxele , adica plati care constituie, in principal, contravaloarea unui serviciu prestat.
Ø       Varsaminte din profitul regiilor autonome
Ø       Amenzi pentru fapte contraventionale sau penale
Ø       Penalitati sau majorari pentru neindeplinirea la termen a unor obligatiuni
Ø       Varsaminte din veniturile institutiilor publice
Fondurile publice de resurse banesti sund distribuite integral prin bugetul public national pentru invatamant, sanatate, cultura, asigurari sociale si protectie sociala, aparare nationala, ordine publica, actiuni economice si alte actiuni.
b)             Fiscalitatea contribuie la reditribuirea veniturilor intre menbrii societatii, determinand atenuarea unor inegalitati cu privire la venituri intre cetateni. Un exemplu  in acest sens il ofera Legea impozitului pe salarii, potrivit careaia veniturile din salarii, de la locul principal de munca de pana la 800000 lei sunt scutite de impozit, in timp ce salariile lunare care depasesc suma de 5.000.000lei se impoziteaza cu 45 %
c)                    Prin stabilirea unor termene de plata a impozitelor si taxelor, precum si a unor amenzi, penalizari sau majorari de intarziere, fiscalitatea contribuie la educarea civica a cetatenilor si dezvoltarea responsabilitatii acestora pentru realizarea obligatiilor obstesti.
d)                   Rolul de control al activitatii fiscale pentru combaterea faptelor ilicite, concurentei neloiale, evaziunii fiscale. Organele fiscale si organele specializate cum sunt garda financiara , inspectoratele pentru protectia consumatorului etc, constata si intreprind masuri pentru combaterea activitatii comerciale ilicite cuprinse in legea nr 42/1991. Controlul fiscal este reglementat prin O.G. nr. 70 publicata in M.O. nr.227 din 30 august 1997

LEGATURILE FISCALITATII CU ALTE DISCIPLINE

1.       Legaturile fiscalitatii cu finantele publice
Fiind o componeneta a finantelor publice, activitatea fiscala se intregreaza in relatiile sociale de natura economica care privesc repartitia produsului intern brut ce formeaza cadrul relatiilor financiare. Finantele cuprind relatiile economice care apar in procesul constiturii si repartizarii fondurilor de resurse banesti publice. Este evident ca activitatea fiscala isi inscrie preocuparile in sfera de constituire a resurselor financiare publice si nu ramane neinfluentata de procesul repartizarii fondurilor bugetare pe sectoare si activitati.
2.       Legaturile fiscalitatii cu contabilitatea
Sistemul contabil al agentilor economici si planul de conturi general cara a fost adoptat cu data de 1 ianuarie 1994 a creat posibilitatea de a se urmarii stabilirea si achitarea obligatiilor fiscale pe fiecare categorie de impozit sau taxa. Prin urmare in prezent , nu sunt necesare evidente paralele cu contabilitatea pentru stabilirea  relatiilor cu bugetul de statului sau bugetele locale, fiind necesare doar suporturile de informatii si documentele justificative care se inregistreaza in conturile sintetice si analitice.
De aici rezulta necesitatea unei temeinice pregatiri a contabililor pentru stapanirea pana la detaliu a legilor si normelor fiscale tot asa cum aparatul fiscal trebuie sa-si insuseasca formele de inregistrare contabila, continutul si functiunea conturilor care influenteaza decontarile cu bugetul public national.
1.       Alte discipline care vin in ajutorul fiscalitatii:
Ø       Cunostintele de tehnologie in diferite ramuri ale economiei
Ø       Studiul marfurilor (merciologia)
Ø       Dreptul comercial
Ø       Dreptul civil
Ø       Dreptul penal

CLASIFICARI ALE IMPOZITELOR SI TAXELOR

EVAZIUNEA FISCALA


                Clasificarea impozitelor si taxelor dupa natura lor:
a)       Cateva elemente ale impozitelor
Ø       Subiectul impozitului , este reprezentat de persoana fizica sau juridica obligata, prin lege la plata.
Ø       Obiectul impunerii, il reprezinta materia care se supune impunerii
Ø       Sursa impozitului , indica daca acesta se plateste din venit sau din avere
Ø       Unitatea de impunere, serveste ca baza  pentru determinarea impozitului care se calculeaza in cazul impozitului pe venit la unitatea monetara, metrul patrat la impozitul pe cladiri, hectarul la impozitul funciar.
Ø       Cota impozitului reprezinta impozitul aferent unei unitati de impunere, cota poate fii stabilita intr-o suma fixa pe unitatea de impunere sau procentual
Ø       Asieta, reprezinta totalitatea masurilor care se iau de organele fiscale privind fiecare subiect impozabil pentru indentificarea obiectului impozabil si determinarea impozitului datorat.
Ø       Termenul de plata este data pana la care trebuie achitat
Ø       Majorarea este suma care se achita de contribuabil pentru depasirea termenului de plata.
Principala grupare a impozitelor dupa trasaturile de fond si forma cuprinde: impozitele directe si
impozitele indirecte.
Impozitele directe se stabilesc in sarcina unor persoane fizice sau juridice in baza cotelor de impozit prevazute de lege, aplicate la obiectul impunerii si se incaseaza dirext de la platitor, care este inscris nominal in evidenta fiscala (ex. Impozitul pe profit, impozitul pe salarii. )
Dupa obiectul impunerii, impozitele se grupeaza in : impozite pe venit, impozite pe avere,  imopozite pe cheltuieli. In functie de frecventa cu care se ralizeaza impozitele, acestea se categorisesc in : impozite permanente (ordinare) si impozite incidentale (extraordinare)
Taxele reprezinta plati care se fac de persoane fizice sau juridice pentru serviciile efectuate de institutiile publice.
Dupa natura lor taxele se pot grupa in:
Ø       Taxe judecatoresti, care se achita la instantele de judecata pentru actiunile introduse pentru judecare de catre persoanele fizice sau juridice
Ø       Taxele notariale care se platesc pentru eliberearwea, legalizarea sau autentificarea de acte sau copii.
Ø       Taxe consulare care se incaseaza de catre consulate pentru eliberarea certificatelor de origine, acordarea de vize etc.
Ø       Taxe xe se incaseaza de catre organe ale administratiei de stat privind eliberari de autorizatii, rezolvari de contestatii, cereri, etc.
Dupa modul cum se realizeaza , impozitele si taxele se impart in:
A.       impozite si taxe  care se de termina si se varsa la buget de catre unitatile platitoare, organele fiscale avand obligatii de supraveghere si control.
In aceasta categorie se inxlud: impozitul pe profit , impozitul pe salarii, T.V.A. , impozitul pe veniturile din lucrarile de litere, arta si stiinta, impozitul pe spectacole, varsaminte din profitul net al regiilor autonome etc.
B.       Impozite si taxe care se determina de catre organele fiscale, luandu-se ca baza de calcul, declaratiile platitorilor. Aici se include:
Ø       Impozitul pe veniturile liber profesionistilor, meseriasilor si ale altor persoane fizice independente si asociatii familiale
Ø       Impozitul pe veniturile realizate din inchirieri si subinchirieri de cladiri si camere mobilate
Ø       Taxe asupra milloacelor de transport
Ø       Impozitul pe cladiri si terenuri
Ø       Taxe pentru flolosirea terenurilor proprietate de stat.
C.      Impuneri care se fac periodic prin inventarierea materiei impozabile pe baz prevederilor legii. In aceasta categorie se include:
Ø       Impozitul pe veniturile   agricole ale populatiei
Ø       Impozitul pe cladirile situate in mediul rural
D.      Venituri ale bugetului care se stabilesc si se incaseaza de la caz la caz si atunci cand sunt intrunite conditiile prevazute de lege. Aici se include.
Ø       Amenzi, imputatii si despagubiri trimise organelor financiare pentru urmarire.
Ø       Taxe pe timbru care se achita atunci cand se solicita servicii la instante judecatoresti, notariate,primarii etc.
Ø       Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama
Ø       Tace pentru examinarea conducatorilor de autovehicule etc
Privite dupa modul cum se stabilesc si se urmaresc, impozitele si taxele se impart in :
A.       Impozite si taxe cu debit care se stabilesc anticipat realizarii veniturilor. Aici intra de regula impozitele ordinare care se incaseaza annual, precum si unele venituri care se incaseaza accidental (cum sunt amenzile, taxe de timbru pentru succesiuni)
Debitele se inregistreaza in rolul fiscal al contribuabilului.
B.       Impozite si taxe fara debit, care se determina in momentul incasarii. Aici se include de regula taxele se timbru care se achita anterior prestarii serviciului.

CLASIFICAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR DUPA DESTINATIA LOR


                Bugetul public national in Romania este structurat pe urmatoarele componente:
Ø       Bugetul de stat
Ø       Bugetul asigurarilor sociale de stat
Ø       Bugetele locale compuse din bugetul Consiliului Judeatea, bugetele municipiilor, bugetele oraselor si bugetele comunelor
Ø       Bugetele fondurilor speciale.

EVAZIUNEA FISCALA


Prin legea nr. 84/1994 s-a definit evaziunea fiscala ca fiind “ sustragearea prin orice mijloace, in intregime sau in parte, de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare de catre persoanele fizice si persoanele juricice romane sau straine”
                In vederea prevenirii evaziunii fiscale, s-au introdus prin lege mai multe obligatii intre care  enumeram:
1.       pentru efectuarea unor activitati permanente sau temporare, care genereaza venituri, este necesara obtinerea unei autorizatii sau a unui alt temei prevazut de lege:
2.       subiectii de impozite ( denumiti “contribuabili”) au obligatia ca in termen de 5 zile de la inregistrare sa declare la organul fiscal, pe a carui raza teritoriala isi au sediul, datele privind raspandirea geografica a subunitatilor constituite in sucursale, filiale, puncte de lucru , depozite, magazine si alte locuri in care se produc venituri: declararea locurilor de desfasurare a activitatii subunitatilor se face si la organul fiscal teritorial unde acesta functioneaza.
3.       Sa declare organelor fiscale bancile si conturile bancare in lei si in valuta indiferent daca acestea au fost dechise in tara sau in strainatate.
4.       Schimbarile care intervin pe parcursul anului se comunica organelor fiscale teritoriale in termen de 15 zile de la producerea lor.
5.       Evidentierea de catre contribuabili a veniturilor realizate si a cheltuielilor efectuate prin inscrierea acestora in registre si alte documente prevazute de lege.
6.       Declarearea veniturilor , bunurilor mobile si imobile proprietate sau detinute cu orice titlu legal, precum si alte valori care genereaza obligatii fiscale; in lipsa unui text de lege care sa prevada obligatia depunerii declaratiei de impunere contribuabilii raspund de calcularea corecta a impozitului si a taxelor pe care le varsa la buget in conditiile si termenele prevazute de lege.
Respectarea obligatiilor fiscale ale contribuabililor sunt supuse controlului organelor financiar-fiscale din Ministerul Finantelor si unitatilor teritoriale ale acestuia.
In acelasi timp s-a stabilit prin lege ca toti contribuabilii au obligatia sa fermita efectuarea controlului si sa puna la dispozitia organelor de control documintele contabile , evidentele si elemenetele materiale si valorice solicitate pentru control.
        Alaturi de administratori si patroni, cea mai mare responsabilitate pentru prevenirea evaziunii fiscale o au contabilii, care rebuie sa asigure:
a)       cunoasterea legilor fiscale prin studiul sistematic al publicatiilor si lucrarilor cu caracter financiar-fiscal, avandu-se in vedere principiul de drept ca nimeni nu poate invoca in apararea sa necunoasterea legii;
b)       evaluarea preventiva a impactului fiscal al deciziilor privind realizarea obiectului de activitate, excuzandu-se, de la bun inceput, retabilitatea unei activitati pe seama incalcarii regimului fiscal.

Infractiuni si pedepse prevazute de legea nr. 87/1994


1.       refuzul de a prezenta la control documentele justivicative si actele de evidenta contabila pe baza carora se stabilesc obligatiile fata de sta se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu ameda de la 200 000 lei la 1 000 000 lei.
2.       Intocmirea incompleta sau necorespunzatoare a documentelor primare sau evidenta contabila , ori acceptarea unor astfel de documente cu scopul de a impiedica verificarile financiar-contabile pentru identificarea cazurilor de evaziune fiscala se pedepseste cu  inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi sau cu amenda de la 1 000 000 lei la 10 000 000 le.
3.       Neinregistrarea unor activitati in vederea sustragerii de la obligatiile fiscale in intregime sau in parte , prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului impozitarii sau efectuarea oricaror operatiuni in acest scop se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi.
4.       Inregistrarea in intregime sau in parte in contabilitate a unor venituri sau cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, daca prin aceasta s-a produs neplata sau diminuarea impozitului, taxei sau contribuitei, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani  si interzicerea unor drepturi, sau cu amenda de la 1 000 000 la 10 000 000 lei.
5.       Organizarea sau conducerea de evidente contabile duble de catre conducatorii unitatii sau alte persoane cu atributii financiar-contabile precum si alterarea memoriilor aparatelor de taxat, marcaj sau a altor memorii de stocare a datelor, in scopul diminuarii veniturilor supuse impozitelor si taxelor, se pedepseste cu inchisoare de la 2-7 ani si interzicerea unor drepturi, cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza distrugerea actelor contabile, a altor documente ori a memoriilor aparatelor de taxat, de marcaj sau a altor mijloace de stocare a datelor.
Tentativa la infractiunile de la punctele 3 si 5 se pedepseste.
6.       declararea fictiva cu privire la sediul societatii comerciale sau schimbarea acestuia fara indeplinirea obligatiilor prevazute de lege, cu scopul de a se sustrage controlului fiscal , se pedepseste cu inchisoare de la 2 la  7 ani si interzicerea unor drepturi.

Contraventii si sanctiuni


                Pentru fapte cu un grad de periculozitate mai redus, legea prevede sanctiuni contraventionale. In aceasta categorie se include:
1.       nedeclararea , in termenele prevazute de lege , de catre contribuabili a veniturilor si bunurilor supuse impozitelor si taxelor
2.       neintocmirea , conform legii si la termen, a documentelor primare si contabile privind realizarea veniturilor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu