duminică, 27 mai 2012

PROBLEMA IDENTITÃTII EVREILOR

Sã vedem originile vastului fenomen istoric pe care-l numim "evreii". Sunt ei un popor
care-a existat, ca si chinezii, de-a lungul veacurilor, sau sunt doar o fatadã în spatele cãreia se
ascunde o idee pe care o pot realiza diverse popoare de tot felul?
În monumentala sa carte The Controversy of Zion, Douglas Reed aratã cã totul a început
în 453 î. Hr. când un mic trib al lui Iuda, de care israelitii se despãrtiserã cu dezgust, a produs o
ideologie rasialã al cãrei efect a fost mai dezastruos decât cel al epidemiilor sau al dinamitei:
ideologia unei "rase superioare de stãpâni" declaratã stãpâna tuturor celorlalti prin "legea sa".
Fãrã îndoialã cã acest trib mic al lui Iuda de mult s-a dezintegrat si contopit cu alte populatii;
probabil nu mai existã nicãieri vreun individ cu genele acelui trib al lui Iuda. Dar iudaismul a
continuat din 459 î. Hr. pânã azi. Majoritatea celor care-si zic azi "evrei" sunt în realitate hazari,
un popor de origine turcicã care-a avut cândva un imperiu vast între Marea Neagrã si Marea
Caspicã, de la Volga la Muntii Caucazului, ai cãrui conducãtori au declarat iudaismul religia de
stat în anul 740 AD.
Ce este iudaismul în secolul 20? Dr. Nahum Goldman, presedintele Congresului Mondial
al Evreilor si al Organizatiei Sioniste Mondiale, n-a putut rãspunde. El scrie în cartea sa
Paradoxul Evreiesc cã "nu este nici o religie, nici un popor, nici o natiune, nici o comunitate
culturalã etc." El personal nu mai crede în religie de la 17 ani si scrie cã putini evrei stiu azi de
vreo religie; evreii ortodocsi sau credinciosi sunt azi o minoritate infimã.
Dr. Goldman îl contrazice pe Jean-Paul Sartre, alt evreu, care defineste "evreul" ca "cel
pe care altii-l numesc asa"; Sartre era evreu si nimeni nu-l numea asa. Dar problema "cum se
recunoaste un evreu" n-are nici o importantã pentru evrei, care sunt de toate felurile: credinciosi
si atei, de toate rasele, vorbind indiferent ce limbã, cu diverse înfãtisãri si diverse tipuri rasiale -
cãci ei se recunosc imediat între ei ca fiind "evrei." Ei se recunosc imediat cãci sunt declarati
irevocabil ca fiind sau nu evrei de cãtre o autoritate care existã în toate comunitãtile si se
numeste Beth Din.
Evreii se împart azi în douã: askenazi si sefarditi. Cei sefarditi pot pretinde cã se trag din
semiti adevãrati rãspânditi prin lume care-au ajuns în nordul Africii si de-acolo în Spania si-n
alte tãri mediteraneene; cei askenazi vin din rãsãritul Europei. Cei sefarditi aveau limba ladino,
un dialect hispano-ebraic; cei askenazi au limba idis, un dialect germano-evreiesc. Cea mai bunã
descriere le-o dã Arthur Koestler în cartea sa The 13th Tribe, care ne spune cã prin 1960 erau
cam 500.000 de sefarditi si tot restul milioanelor de evrei erau askenazi. Probabil cã câtiva evrei care se trãgeau din Palestina au fost folositi la "convertirea" hazarilor, astfel cã probabil cã putine
picãturi de sânge semit au intrat acum 13 secole în sângele "evreilor" hazari.
Este foarte important sã se cunoascã acest aspect genetic si lumea sã stie adevãrul si
anume cã nu existã o rasã evreiascã si cã doar un numãr infim din cei ce-si zic evrei se trag din
strãmosi evrei semiti adevãrati care au vreo legãturã oarecare cu Biblia, iar restul "evreilor" n-au
absolut nimic de-a face cu evreii din Biblie. Este foarte important sã se înteleagã cã acuza de
"antisemitism" nu are nici o bazã realã si este doar numele unei arme prin care se distruge
adversarul politic. Nu existã si nu poate exista antisemitism sau urã de rasã împotriva evreilor
pentru cã evreii NU SUNT O RASÃ si pentru cã imensa majoritate a evreilor azi NU SUNT
SEMITI. Unii evrei se contopesc cu populatia în sânul cãreia locuiesc si dispar ca evrei pentru
totdeauna; asimilarea lor nu lasã urme pentru cã ei nu sunt o rasã diferitã si copii lor nu sunt de
rasã mixtã ca metisii de exemplu si nu au semnele amestecului de rase. De aceea Shakespeare în
Negutãtorul din Venetia a mãritat-o fãrã nici o dificultate pe Jessica, fiica evreului, cu prietenul
dusmanului crestin Antonio, stiind cã publicul lui acceptã astfel de cãsãtorii cu mare usurintã.
Dar dacã evreii nu sunt o rasã aparte cum de-au dat nastere de-a lungul secolelor la
resentimente din partea gazdelor care-i primeau în mijlocul lor? Cel mai bun rãspuns îl dã Dr.
Chaim Weizmann, principalul promotor vizibil al sionismului care a devenit primul presedinte al
statului sionist Israel. În cartea sa Trial and Error, descrie cele trei grupuri de evrei din Rusia lui
natalã: 1) "renegatii", care vroiau sã trãiascã în pace cu rusii, putini numerosi; apoi, mult mai
multi, 2) cei care vroiau sã dezlãntuie întâi revolutia bolsevicã si 3) cei care vroiau sã rãpeascã
întâi Palestina de la palestinieni si sã instaureze Israelul. Aceastã fatadã a unei aparente scindãri
în grupul 2) si 3) le-a fost de imens folos cãci le-a permis sã-i convingã pe politicienii occidentali
ca Churchill cã sionismul îi poate ajuta împotriva comunismului. Dar atât sionismul cît si
comunismul actioneazã sub aceiasi comandã unicã în acelasi scop unic: comunismul distruge
ordinea existentã de dedesubt, sionismul de deasupra prin puterea banului.
Sionismul este deci o formã de iudaism talmudic transformat într-un nationalism sovin si
lipsit de religie care se foloseste de o fatadã a religiei în lupta sa politicã. Ca si Dr. Weizmann,
aproape toti conducãtorii sionisti sunt si-au fost atei.
Dar ce este "evreul?" E greu de rãspuns, cãci nationalismul acesta sovin care nu are o
bazã teritorialã si care opereazã prin persoane de limbã si nationalitate diferitã, opereazã în
secret. Dacã sionismul ar fi cunoscut si scopurile sale ar fi vãzute clar de cãtre cei asupra cãrora
opereazã, si-ar pierde puterea si conspiratia sionisto-comunistã n-ar mai triumfa. De aceea se
ascunde cu atâta zel identitatea sionismului si-a evreilor.

Extras din cartea "Factorul Sionist" de Ivor Benson

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu