sâmbătă, 7 aprilie 2012

Cele 14 principii ale eticii


1. Nu te închina altor zeităţi decât celor strămoşeşti.
Aşa cum o dovedeşte Istoria, credinţa constituie o parte integrantă a existentei fizice şi spirituale a fiecărui popor.

2. Legile Naturii sunt evidenţa planului divin.
Lumea naturală este realizarea Marelui Creator.

3. Comportă-te cu nobleţe şi curaj, ia în considerare cu atenţie consecinţele faptelor tale.
Deoarece efectele faptelor tale vor dăinui şi după ce vei trece în Lumea Zeilor.

4. Trăieşte realitatea acestei vieţi. Nu-ţi fie teamă de soartă.
Frica este slăbiciunea celor laşi şi incapabili. Un om de valoare acceptă curajos viaţa.

5. Iubeşte, protejează, înmulţeşte Neamul nostru. Adu-ţi contribuţia la progresul său.
Deoarece Legile Naturii interzic degenerarea.


6. Fii onest, disciplinat, harnic, loial prietenilor şi semenilor.
Deoarece spiritul strămoşesc cere excelenţă în tot cea ce faci.

7. Consideră Ereditatea şi Identitatea Neamului ca fiind cea mai preţioasă comoară.
Aşa ne-au transmis-o strămoşii noştrii ; depinde de fiecare dintre noi cum transmitem mai departe această comoară.

8. Cinsteşte memoria Neamului tău, în special memoria celor care şi-au jertfit viaţa pentru libertate.
Deoarece Neamul se perpetuează prin Sânge şi Voinţă.

9. Respectă înţelepciunea bătrânilor.
Fiecare moment al vieţii acestei lumi înlăţuieste trecutul îndepărtat cu viitorul infinit.

10. Cinsteşte-ţi partenerul de viaţă - ocroteşte-ţi urmaşii.
Deoarece Familia este Scopul şi Realizarea.

11. Cuvântul tău dat să fie legătură de oţel.
Faptele măreţe îşi au rădăcina în demnitate şi putere de caracter.

12. Nu-i ierta pe duşmanii Neamului nostru, dar nu folosi acelaşi comportament ca şi ei.
Scopul lor nu este progresul Neamului nostru, ci un mijloc pentru propia lor dominaţie.

13. Nu pregeta la nici un sacrificiu pentru a-ţi apăra teritoriul strămoşesc.
Deoarece aşa porunceşte instinctul natural de conservare.

14. Trăieşte în armonie cu Natura şi tradiţiile strămoşeşti; nu te înjosi făcând compromisuri cu duşmanii Neamului nostru.
Supravieţuirea Neamului se poate asigura doar prin educaţie şi luptă permanentă.

Sursa: David|Lane1488.info

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu